Istorija Niša: Otomansko carstvo

Niš su srpski velikaši smatrali neosvojivim. Te sudbonosne 1386. bio je veća i bolja fortifikacija čak i od prestonog Kruševca. Međutim, to njegovim braniocima nije pomoglo. Uprkos hrabrom i srčanom otporu, grad je pao posle opsade duge dvadeset i pet dana.

Pad Niša bio je veliki udarac za kneza Lazara Hrebeljanovića, ali i jasan znak da će osmanlijska vojna akcija poprimiti široke razmere i da je cilj Turaka da dođu do granice sa Ugarskom...