Sasvim prirodno: Seoska izolacija

Koliko je situacija izazvana pandemijom virusa korona pogodila selo? Da li je ljudima sa sela bilo lakše nego ljudima iz grada? Šta za njih znači reč izolacija? Razgovarali smo i sa starijima i sa mladima, sa onima koji žive na selu, ali i sa onima koji su otišli iz grada i u prirodi proveli dva meseca vanrednog stanja.

Ne propustite priliku da se opustite, ali i zamislite uz njihovu visprenost, staloženost, njihova vesela lica, ali i dozu sete, jer izolacija za onog ko živi na selu ne prestaje...