Obrazovno ogledalo: O strahu

Iako osećanja straha i strepnje najčešće posmatramo iz ugla psihologije, značajnu ulogu u njihovom razumevanju imaju filozofija i teologija.

Da li su strah i strepnja svojstveni za duhovne situacije modernog doba, koji su to strahovi kojima je čovek današnjice opterećen, kako se javljaju civilizacijski strahovi i kako se nositi sa strahom od usamljenosti...