U svetu digitalnih mogućnosti : Dostignuća državne uprave

Informaciono-komunikacione tehnologije i masovna upotreba interneta doprinele su razvoju elektronske uprave. Danas, u većini razvijenih država, elektronske vlade, zahvaljujući internetu, zamenjuju stare načine poslovanja i komunikacije sa građanima štedeći svima vreme i novac.

S tim u vezi, u Kragujevcu je osnovan državni "Deita centar", a svuda u Srbiji, primenom 4G interneta, ostvaruju se nove usluge i novi načini poslovanja. Kada je ova tema u pitanju, nezaobilazne su važne pretpostavke o adekvatnoj zaštiti korisnika ovakvih tehnologija.