Nauka u selu: SMS vodič za zaštitu bilja

Kako smanjiti troškove i uspostaviti efikasnu proizvodnju? Upotrebu pesticida treba svesti na minimum, a dobiti kvalitetan proizvod.

Prognozno-izveštajna služba osnovana je 2010. godine s ciljem da poljoprivrednicima pruži informacije o kretanju štetnih organizama, a sve u želji da poljoprivrednici zaštite svoje useve.

Inžinjeri zaštite bilja, uz detaljnu vremensku prognozu, mogu da predvide razvoj štetočina i bolesti i daju uputstva o korišćenju preparata za njihovo suzbijanje. Uspostavljeni sistemi prognoznog izveštavanja i preporuke koje se poljoprivrednicima šalju SMS-om, omogućavaju da se određena zaštitna sredstva koriste u pravom trenutku. To smanjuje broj tretmana, troškove proizvodnje i doprinosi kvalitetu hrane.