Kulturna baština Srbije: Park prirode – Radan

Park prirode Radan nalazi se u jugozapadnoj Srbiji i zauzima delove teritorija pet opština: Kuršumlije, Medveđe, Bojnika, Lebana i Prokuplja. Istraživanja ovog područja trajala su godinama, a isto tako njihova valorizacija i priprema dokumentacije. To je još jedan od dokaza kako Republika Srbija štiti prirodne i kulturno-istorijske vrednosti.

Valja pomenuti da je Stefan Nemanja, rodonačelnik dinastije Nemanjića, svoje prve zadužbine podigao u tadašnjim Belim Crkvama - današnjoj Kuršumliji, u vreme dok je bio udeoni knez. Po specijalnom odobrenju Manojla Prvog Komnina, Stefan Nemanja obnovio je manastir posvećen Svetoj Bogorodici, nadomak ušća Kosanice u Toplicu, a na uzvišenju iznad sadašnje Kuršumlije Manastir Svetog Nikole. Danas se ova kulturno istorijska blaga, kao i mnoga druga, nalaze u okviru Parka prirode Radan.