Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Možemo li oživeti mrtve?

Šta se dešava kada srce prestane da radi, kada više ne pumpa krv u naše organe? Pitanje: da li je smrt kraj muči čoveka od kada postoji život. Mogu li se životne funkcije povratiti? Da li je i kada indukovana koma rešenje?