Zajedno: Vasilije Dončić

Porodica Dončić ima troje dece. Vasilije, srednje dete, rođen je sa Daunovim sindromom. Njegovi roditelji su se detljano informisali o pravima svog deteta.

Inkluzivno obrazovanje temelji se na pravu svakog deteta na obrazovanje i vaspitanje, kao i na činjenici da je nekoj deci potrebna dodatna podrška zbog poteškoća u uključivanju i učestvovanju u obrazovanju i vaspitanju.

Deca najbolje uče u prirodnoj vršnjačkoj grupi. Zato im treba omogućiti obrazovanje u redovnim predškolskim, osnovnim i srednjoškolskim ustanovama, a primer porodice Dončić pokazuje koliko je važno da su roditelji dobro upoznati sa pravima svog deteta.