Dobro je ... dobro je znati: Ginekologija

Tema emisije serijala „Dobro je ... dobro je znati“ je reproduktivno zdravlje i grana medicine koja se njime bavi. Novi dokazi, naučnoistraživački radovi, novine u dijagnostici, lečenju i unapređenju zdravlja – ginekolozi stalno šire polje svojih saznanja.

Pojedini lekovi, koji su se primenjivali kako bi se sprečio prevremeni porođaj, sada se više ne koriste... Potražićemo odgovore na pitanja koliko humanih papiloma virusa vreba oko nas, šta je to endometrijum i šta ga ugrožava, kao i da li su probiotici u ginekologiji moda ili potreba...