Čitaj mi!

Obrazovno ogledalo: Iznajmljena majka

Da li je surogat majčinstvo poslednja šansa da se žena ostvari u najlepšoj životnoj ulozi?

Mnogo je dilema i nesuglasica u javnosti i stručnim krugovima - od toga da treba Ustavom izmeniti definiciju majke, jer ona više ne bi bila samo žena koja je rodila dete, do pitanja kako bi ovakav postupak uticao na psihičko stanje žene koja nakon porođaja treba da se odrekne deteta koje je nosila devet meseci i sa kojim je napravila prenatalne veze. Zakonske nedoumice koje će očigledno ispratiti surogaciju biće velike, a najveći problem predstavljaju moguće zloupotrebe.

Prisutno je i veliko nerazumevanje samog termina surogacije, kao i pitanje kome bi u Srbiji ono bilo dozvoljeno, kao i koje bi se agencije bavile spajanjem „nameravanih" roditelja. Koje žene bi mogle da konkurišu za surogat majke, kako bi bili uređeni zakonski okviri sporazuma nameravanih roditelja i surogat majke, koji bi period bio dozvoljen za eventualne promene i kolika bi bila novčana nadoknada koju bi dobijale žene koje se odluče da „iznajme matericu"?