Kako misli Akademija: 3900 Knežević – Zoran Knežević

U Beogradu ima stručnjaka koji se bave astronomijom i koji su poznati na svetskom nivou. Zoran Knežević je jedan od njih, a njegova predmet njegovog interesovanja su asteroidi, mala tela u Sunčevom sistemu.

Planeta patuljak je prvi otkriveni asteroid. Međunarodna astronomska unija jedina na svetu daje imena zvezdama. Asteroidi prvo dobiju broj u katalogu. Zoranov broj je 3900 -visoko vrednovan broj.