Svet budućnosti: Megapolis budućnosti

Predviđa se da će za petnaest godina u gradovima živeti dve trećine ljudi. Gradske oblasti će se toliko proširiti da će se međusobno preklapati.

Tako će nastati megapolisi, ogromne urbanizovane oblasti sa sopstvenom ekonomskom infrastrukturom i zonama uticaja. Kako će toliki gradovi podneti ogroman broj stanovnika?
U budućnosti će čitavi gradovi nicati za vreme koje je danas potrebno za izgradnju jedne zgrade. Pametne zgrade će megapolisima budućnosti omogućiti da se sami snabdevaju hranom, vodom, energijom. Megapolisi budućnosti biće samoodrživa i bezbedna mesta za život.