Suština stvari, 7. emisija

Svako godišnje doba ima svoje karakteristike, lepote i opasnosti, a zavisi od specifičnih tačaka na kojima se nađe Zemlja putujući oko Sunca.

Truba je pojačalo ili akustični megafon, a zvuk koji nastaje zavisi od spretnosti muzičara.
Šta je plač, i zašto se, kada plaču, ljudi osećaju bolje - smanjuju stres i održavaju telo zdravim? Kako šibice pale vatru, šta su kokice, kako se prenose infekcije?
Vreme je za znanje - vreme je za „Suštinu stvari".