Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Šta nas čini onim što jesmo?

Po čemu smo jedinstveni i drugačiji od drugih? Šta je to što nas određuje i oblikuje? Kada dobijamo svest o sebi?

Tajna je u našem mozgu, gde se skupljaju informacije iz detinjstva koje određuju osnove naše ličnosti i naša buduća ponašanja.