CPN: Džon Elis, fizičar, o tamnoj materiji

Dr Džon Elis je jedan od najuticajnijih fizičara današnjice. Ostvario je značajne doprinose u oblasti fizike eksperimentalnih čestica i jedan je od pionira u oblasti čestične astrofizike.

Profesor je teorijske fizike na Kings Koledžu u Londonu i dugogodišnji saradnik CERN-a, gde predsedava komitetom za planiranje izgradnje budućih akceleratora čestica.