Životna sredina i zdravlje: Ko muti vodu?

Vodu nazivamo izvorom života, ali u taj isti izvor bacamo čvrst i tečni otpad. Pojedine reke odavno smo pretvorili u otpadne vode i, umesto dragocenog resursa, stvorili od njih pretnju zdravlju i životnoj sredini.

Više nema vremena za odlaganje, problem otpadnih voda postao jedan od najupadljivijih ekoloških problema u Srbiji. O odsustvu integralnog i kontinuiranog upravljanja vodama u Srbiji govori profesor Jovan Despotović sa Katedre za hidrotehniku i vodno-ekološko inžinjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.