Kako misli Akademija: Pravo i pravda, Tibor Varadi

Pravda je cilj, a pravo način da se stigne do cilja, kaže Tibor Varadi, pravnik. Iako to lepo zvuči, i u pravu postoje nesavršenosti, što, usled pogrešno postavljenih pravnih normi, može značiti gubitak poverenja u pravni sistem.

Pred pojedinim pravnicima kroz istoriju nalazilo se pitanje da li biti uz režim. Međutim, takav izbor je uvek bio pogrešan. Pravo danas zadire u sve pore života običnog čoveka i odnose država na globalnom nivou, a pravne norme su stigle i u svemir.