Suština stvari, 6. emisija

Virtuelna stvarnost je verodostojna, interaktivna, kompjuterski generisana. To su njene prednosti, međutim, virtuelna stvarnost naš duh odvaja od prave, životne stvarnosti.

Odgovaramo i na pitanje zašto naše oči reaguju kao kamere, kako radi termometar, a kako žičani instrumenti...