Iluzije i trikovi, 5. emisija

Ekvivokacija je osnovni koncept u izvođenju trika, kojim mađioničar navodi volontere da izaberu predodređeni ishod. Iako se čini da gledalac ima slobodu izbora, mađioničar ga, u stvari, usmerava.

Da li znate šta su Zenonovi paradoksi? Dve istine rečene na različite načine o jednoj stvari, ne mogu istovremeno biti istina.

Saznaćete i šta je dihotomija, paradoks strele i apsurd.