Paleta kulturnog nasleđa: Magija stakla

Aleksandar M. Lukić je član UPIDIV-a od 2008, a od 2018. i ULUPUDS-a.

Bavi se umetničkim i primenjenim radom predmeta koji su napravljeni od stakla formiranog u peći. Do sada je u prestižnim galerijskim prostorima realizovao 18 samostalnih izložbi. Sudeći po nameni i formi, ukupno stvaralaštvo Aleksadra M. Lukića moglo bi da se svrsta u desetak ciklusa, međutim, vitraž umetničkog karaktera uvek ostaje njegov intuitivni prostor za građenje novih ideja.

Izložba je posvećena stvaralački plodnom ciklusu tehnoloških mogućnosti stakla. Tu postoje različite forme izrade, počev od vitraža do izrade objekata i predmeta primenjene dekoracije.