Priče o velikim matematičarima: Nikolaj Ivanovič Lobačevski

Za života, Lobačevski je, kao i Kopernik, bio nepoznat i nepriznat čak i u svojoj domovini.

Poznati nemački matematičar Gaus, jedini je obratio pažnju na njegova velika otkrića. Tek nakon Gausove smrti objavljeno da je on prihvatao teorije i dostignuća Lobačevskog. Iznenađena naučna javnost tada je prvi put čula za ime velikog ruskog matematičara. Lobačevski je autor postupka za numeričku aproksimaciju korena algebarske jednačine.