Obrazovno ogledalo: Opčinjeni Mesecom

Neki od najromantičnijih trenutaka u našim životima često su podrazumevali mesečinu kao obavezan dekor.

Mnogi ljudi veruju u njegovu moć, pokušavajući da svoj životni ritam usklade sa njegovom ćudi. Uticajem Meseca na ljude bavili su se još Aristotel, Paracelzus, Plinije Stariji, verujući da, naročito pun Mesec, vrši jak uticaj na ljudski organizam. Najdalje u svojim istraživanjima otišli su Pitagora i njegovi sledbenici.

Mnoga narodna verovanja vezuju se za Mesečeve mene - pre svega za mlad i pun Mesec. Čovek je u svojim nastojanjima da osvoji Mesec uspeo da kroči na njegovo tlo, ali nauka i dalje nije dokazala u kojoj meri on utiče na život na našoj planeti.