Kako misli Akademija: Tehnika i muzika – Zoran Lj. Petrović

Živimo u svetu fizike, u kom se hemija i biologija doživljavaju samo kao nadgradnja. Kvantna tehnika, atomska fizika i optički fenomeni su u svetu nauke eksplodirali u 21. veku. Ove naučne „igračke“ imaju značajnu upotrebu – deset procenata svetske ekonomije zavisi od nauke koju pre 59 godina nismo poznavali.

Društvene mreže ubrzale su komunijaciju među ljudima, ali su radoznalima ponudile i nove oblasti interesovanja. Naučnik sve to upija, jer je on društveno odgovoran da sva otkrića usmeri za dobrobit društva.