Vulkani i ljudi: Blago za ljude

Vulkani za neke narode nisu samo obeležje područja na kojima žive, već i veza sa precima, tradicijom i kulturom.

Takvo jedno mesto je usamljeno ostrvo Novog Zelanda, gde živi samo dvoje ljudi zaduženih da ostrvo čuvaju od spoljašnjeg sveta. Oni su i čuvari opsidijana, vulkanskog stakla koje je redak biološki materijal. Na drugim ostrvima, kao deo maorske kulture, na isti način se čuvaju geotermalni izvori i gejziri.