Veliki sistemi, 8. emisija

Sijetl zovu „zeleni grad“ zbog besprekornog odnosa prema sitemu čišćenja i reciklaže prikupljenog otpada. Za njihov sistem održavanja čistoće u gradu kažu da je prava revolucija u reciklaži.

Magnetni ključevi za kontejnere, specijalna vozila sa kamerama... Staklo, plastika, metal, papir, hrana ... sve su to materijali koji se mogu ponovo koristiti.