Moja draga prijateljica nauka: Razgovor sa Lijem Bolindžerom

Li Bolindžer je predsednik Univerziteta Kolumbija u Njujorku.

On smatra da je najveće dostignuće Amerike ideja da se na Univerzitet dovedu talentovani mladi ljudi, koji mogu dokazati svoju posvećenost nauci. Budućnost Univerziteta zahteva i posvećenost javnosti, naročito u oblasti inženjerstva i prirodnih nauka. Nauka i naučnici moraju raditi za više i univerzalnije ciljeve, kako bi njihov akademski rad bio u funkciji dobrobiti čovečanstva, kaže Li Bolindžer.