Čitaj mi!

Životna sredina i zdravlje: Od balasta do resursa

Ne možemo da se pohvalimo da dobro postupamo sa otpadom – često ga nalazimo tamo gde mu nije mesto – u potocima, rekama, kraj puta, čak i po ulicama.

Sa ovim nezbrinutim otpadom u životnu sredinu dospevaju štetne materije - teški metali, organska jedinjenja i fosfati - materije koje ugrožavaju zdravlje ljudi. S druge strane, umesto da nam bude balast, otpad je dragoceni resurs koji nedovoljno koristimo.