Čitaj mi!

Dobro je ... dobro je znati: Bazična medicina

Validno prepoznavanje i potpuno razumevanje nejasne kliničke slike, nije moguće bez aktivnog angažovanja empirijskih znanja esencijalnih bazičnih nauka.

Naime, tek kada se u potpunosti ovlada sistematizovanim i relevantnim činjenicama, načelima i zakonitostima određene pojave, do kojih se dolazi objektivnim naučnim metodama, moguće je konstruktivno i na najracionalniji način primeniti nauku i pronaći odgovore na konkretna pitanja i probleme u svakodnevnoj praksi. Naučna istraživanja se i razlikuju u odnosu na sistemski postavljene ciljeve kao fundamentalna, strateška, praktična klinička, razvojna...