Čitaj mi!

Nauka 2019: Empatijsko sagorevanje

Super heroji sa lakoćom rešavaju sve probleme! Međutim, postoje i ljudi koji, bez obzira što nisu super heroji, svakodnevno ulaze u borbu sa nečijim problemima, ali i sa sobom, jer nije lako napraviti granicu izmenju profesionalnosti i empatije. Prepoznavanje emocionalnog stanja druge osobe je složen unutrašnji doživljaj. Zahteva uspostavljanje ravnoteže između misli i emocija.

Sklonost empata da budu emocionalni sunđer, koji apsorbuje sav stres ovog sveta, razlikuje ih od nekoga, ko je samo osetljiv na prekomernu senzornu stimulaciju. Zbog toga previše empatične osobe mogu da izgube iz vida svoje interese zarad tuđih, što za posledicu ima smanjenu sposobnost donošenja odluka vezanih za sopstveni život. Istraživanja pokazuju da empatije mogu imati hiperaktivan neuronski sistem u mozgu, gde se nalaze ćelije odgovorne za saosećanje.