Čitaj mi!

Naučni kafe: Geomagnetske bure

Šta su geomagnetske bure i kako se javljaju? Na koji način pojave u vidu solarnih baklji, perjanica, lukova, bljeskova ili solarnih pega, na primer, utiču na pojave i život na Zemlji? Ko je, kako i na koji način ustanovio korelaciju između dešavanja na Suncu i Zemlji? Kako se beleže ove pojave? Zašto se naša planeta ponaša kao džinovski magnet? I zbog čega se sve to tiče svakoga od nas?

Istraživanje nas je odvelo u Republički hidrometereološki zavod, Geomagnetski zavod, Seizmološki zavod i druge naučne institucije.