Čitaj mi!

Sanjajmo budućnost: Poljoprivreda u budućnosti

Sadašnji sistem proizvodnje hrane dostiže svoje limite. 2050. godine moraćemo da proizvodim 70% više hrane nego danas, da manje koristimo pesticide, a obezbedimo biodiverzitet. Zato postoje banke u kojima se čuva seme svih prehrambenih biljaka.

Ovo je priča o automatizovanim farmama, urbanoj poljoprivredi, tzv. vertikalnim farmama, robotima... To će dovesti i do promena u tradicionalnoj proizvodnji, kako bi se prilagodili novonastalim uslovima, potrebama i mogućnostima.