Čitaj mi!

Nauka 50:Lozinka

Spartanski vojnici su nosili skital, poseban štap sa narezima za odgonetanje poruka. Indusi su skriveno pisanje uneli u "Kama sutru". Na čemu se zasniva savremena kriptologija? Koliko puta godišnje se mora promeniti lozinka? Šta sadrži "francuski ključ"?

Urezivanje hijeroglifa u doba Starog carstva u Egiptu, pre 4.500 godina, predstavlja najraniji dokaz kriptografije. Kriptos znači - skriveni, a grafein - pisati. Skriveno pisanje. Od tog vremena tajnopisači i tajnočitači utrkuju se u smišljanju načina kako da jedni druge nadmudre u igri. Najvećim poduhvatom, međutim, smatra se dešifrovanje nemačke elektromehaničke mašine za šifre, nazvane "Enigma", u čije je tajne pronikao Poljak Marjan Rajevski. Mašina je završila u britanskim rukama, što je - prema izvesnim mišljenjima - skratilo borbu u Drugom svetskom ratu. Sa Ostrva potiče i prvi digitalni elektronski računar "Kolos", osmišljen s jedinim ciljem: da dešifruje neprijateljske poruke. Autor mašine bio je Alan Tjuring. Današnji kriptografi suočeni su s pretnjom da pošiljalac i primalac moraju osigurati da neko ne ukrade ključ za čitanje poruka. Da li su naučnici nadomak tajnog ključa koji niko neće otkriti?