Čitaj mi!

Moja draga prijateljica nauka: 5. epizoda Sa Vladanom Vuletićem

Život na Univerzitetu je specifičan i posebo organizovan kako za studente, tako i za profesore. Na odsek za fiziku MIT Univerziteta, svake godine konkuriše nekoliko hiljada mladih iz celog sveta. Pravi se ozbiljan izbor, jer je konkurencija velika. Program rada predviđa da studenti sa svih godina, od osnovnih studija do doktoranata, rade zajedno na zadatim eksperimentima.

O njihovoj koordinaciji, tokom višegodišnjeg rada, brine odabrani doktorant, a sve to prati i usmerava profesor. Obim poslova i obaveza je takav da, ove grupe od 10-15 studenata, ne samo da uče i rade zajedno, već zajedno žive u maloj zajednici. Univerzitet brine i o tome da im i vannastavne aktivnosti, odmor i razonoda budu obezbeđeni.