Čitaj mi!

Kako misli Akademija Pravo i pravda, Tibor Varadi

Pravda je cilj, a pravo način da se stigne do cilja, kaže Tibor Varadi, pravnik. Iako to lepo zvuči, i u pravu postoje nesavršenosti, što može značiti gubitak poverenja u pravni sistem, usled pogrešno postavljenih pravnih normi.

Ponekad je pitanje za pravnika- da li biti režimski čovek, ili čovek prava. Kroz istoriju se pokazalo da je, najčešće, prvi izbor bio pogrešan.
Pravo i pravne norme, danas zadiru u sve pore života običnog čoveka, odnose država na globalnom nivou, ali se odnose i na svemir.