Čitaj mi!

Životna sredina i zdravlje: Sa otpadom niz vodu

U Srbiji se direktno u vodotoke ispušta između 95 i 92 odsto otpadnih voda. Najveće opterećenje dolazi od komunalnih otpadnih voda,vali su zagađivači i industrija i poljoprivreda. Naš odnos prema vodi najbolje se vidi kroz bacanje čvrstog i tečnog otpada u vodotoke.

Kakve sve štetne materije plivaju našim rekama nije jednostavno dokučiti, jer nemamo ni adekvatna merenja, ni istraživanja. Šta je pokazao jedan međunarodni projekat u kome su istraživane pojedine štetne supstance u otpadnim vodama Novog Sada i kakve su posledice po vodotoke zbog nesaniranih smetlišta, videćete u emisiji "Životna sredina i zdravlje".