Čitaj mi!

Profesionalci kulturolog Jovan Janjić

Jovan Janjić pravnik, kulturolog i pisac rođen je 1963. god, u selu Vrbići kod Krupnja. Sada je profesor na Univerzitetu Union.

Stvara na polju hrišćanske kulture, i jedan je od najtiražnijih srpskih pisaca, njegovo najpoznatije delo su tri knjige o patrijarhu Pavlu, koje su prevedene na više jezika. Napisao je i studiju Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. Autor je i više knjiga i studija iz oblasti hrišćanske kulture i dva romana.