Čitaj mi!

Nauka 2019: Kako istražuju fizičari

Nano-strukture, grafen, novi i jeftini materijali sa superprovodnim svojstvima koji štede energiju, nove teorije, inspiracija su za fizičare ovog doba...

Kako je izgledao naš univerzum na početku? Da li li ćemo ikada svet oko nas opisivati pomoću nove, sveobuhvatne "kvantne teorije gravitacije"? Kako nam poznavanje osobina kvark-gluonske plazme može pružiti uvid u izgled univerzuma odmah nakon Velikog praska? Osim ovih, teorijskih istraživanja, fizičari imaju za zadatak i da stvore savršene materijale za potrebe savremenih tehnologija, koji će se lako praviti od dostupnih sastojaka, po prihvatljivoj ceni. Uz minimalno ugrožavanje životne sredine, u čijoj proceni kvaliteta učestvuju.