Čitaj mi!

Bioetika, naučna reportaža Bioetika u genetskom testiranju

Sa znanjem koje je čovečanstvo osvojilo poslednjih decenija počeli smo da razumemo kako su geni odgovorni za nastanak bolesti. Lečenje u skladu sa genetskim zapisom deo je medicinske prakse, a otvoren je put i za gensku terapiju.

Razvijene su i tehnike kojima možemo da zamenjujemo "neispravne" gene, a raste bojazan: smemo li to da radimo van laboratorijskih okvira, na primer, na ljudskim embrionima?
Tu su i biobanke gde se čuvaju uzorci krvi, ćelija, tkiva, koji će se koristiti u budućim istraživanjima, i još jedna etička dilema: kako objasniti osobi čije uzorke uzimate čemu će oni možda poslužiti, nekada u budućnosti... Da ne spominjemo mogućnost da sami kupite genetički test, pošaljete uzorak pljuvačke i dobijete svoj "genetički profil" uz šturo
obaveštenje da imate za 20 posto povećan rizik da obolite od dijabetesa ili neke druge bolesti?! Šta da radite sa tom informacijom, ili, još bolje, šta će kompanija uraditi sa informacijom o vašim genima?