Čitaj mi!

Nauka 2018 Zamke samopomoći

Kroz emisiju istražujemo u kojoj meri činimo dobro sebi ako mislimo pozitivno, a kada nam to škodi, koliko to vodi u negiranje problema i zabludu, zatim, gde je granica između "proći će" kada čovek treba da poradi na sebi, a kada treba da se obrati za pomoć svojoj okolini i stručnjaku. Zato ćemo pričati sa stručnjacima i o knjigama za samopomoć - koliko pomažu, a koje su potncijalne opasnosti nepravilnog shvatanja istih, kao i o tome kako da se nosimo sa negativnim emocijama, i zašto su i one dobre emocije.

Predstavljamo pojam "samopomoć" iz drugog ugla, pojašnjavajući ga i ukazujući na njegove potencijalne pozitivne i negativne ishode. Emisija je osmišljena sa ciljem, ne samo da razbije taj tabu kao društveno odgovorna tema, već i da pomogne potencijalnom gledaocu.