Čitaj mi!

Nauka u selu Pašnjaci pod oblacima

Nacionalni parkovi i parkovi prirode su zaštićena područja specifična i jedinstvena po prirodi, biljakama i životinjama koje tu postoje ali i po ljudima čiji su koreni duboko vezani za prostor, kulturu i tradiciju kraja.

Odlazak ljudi sa Stare planine traje decenijama. Danas su ova sela pusta a priroda prepuštena sebi da buja, raste i da sama sebe uguši. Visoki planinski pašnjaci napušteni od ljudi i njihove stoke zarasli su u žbunje a bačija je sve manje. U parku prirode Stara planina danas postoji nekoliko sela. Ljudi je malo a sve je manje i stoke koju su nekada činile isključivo autohtone rase kao što je karakačanska ovca, pramenka, buše, magarci i brdski konji. Pašnjaci su zarasli a umesto retkih biljaka koje su bile zaštitni znak Stare planine sve je više kleke i žbunja. Ima li nade za povratak ljudi u ova sela?