Čitaj mi!

Filozofija i ...Sokrat i smrt

"Mišljenje i razum jeste ono što upravlja, što je istinito i što je opšte" - Sokratove su reči, koje i danas, posle dveipohiljade godina, slušamo i u njima pronalazimo smisao.

Prema mišljenju Hegela, Sokrat je bio najinteresantnija pojava u istoriji filozofije. Sokrat je skinuo filozofiju sa neba na zemlju, i uveo je u svakidašnji život, u domove i na trgove. Prema njegovim rečima, čitav ljudski život jeste priprema za smrt. Čovek bi trebalo da živi u nadi da će na onom svetu, po smrti, učestvovati u najvećim dobrima i da je ona samo deo našeg bića i postanka. Najpoznatije delo jeste "Odbrana Sokratova" u kojoj nam Sokrat govori o smrti, tom večitom pratiocu ljudskog bića ali i zašto se nje ne bi trebalo bojati.