Čitaj mi!

Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini

Hoće li nam upotreba tehnologije omogućiti pogled u budućnost? Hoćemo li znati od čega ćemo bolovati ili čak umreti? Možda ćemo ipak uspeti da izlečimo bolesti i budemo zdraviji? Hoćemo li živeti 150 godina? Brže nego što očekujemo govorićemo svoje simptome animiranom lekaru i daljina više neće biti prepreka za dobijanje najbolje medicinske zaštite. A "pravi" doktori medicine sa kojima ćemo se susretati u ordinacijama donosiće odluke drugačije nego danas. Ceo sistem zdravstvene zaštite počivaće na upotrebi "velikih podataka". Njih svakodnevno ostavljamo i mi, korisnici današnjih informaciono-komunikacionih tehnologija. Njihova upotreba poboljšava usluge, povećava sigurnost, omogućava bolje obrazovanje i lečenje, ali može biti i pretnja privatnosti.