Nauka u pokretu Veštačka inteligencija

Šta je veštačka inteligencija? Na koji način ona prodire u sve pore našeg života? Zbog čega je važno da znamo kako se u skladu sa razvojem novog tehnologoškog okruženja menja naš način komunikacije, ponašanja, rada i koja nova etička pitanja ovakva situacija postavlja?

U ovoj epizodi posebna pažnja posvećena je odnosu veštačke inteligencije i slobode izražavanja, medijske i informacijone pismenosti.