Kuća nauke Tehnološko-metalurški

Serijal koji se vodi pod naslovom Kuća nauke, ovaga puta će posetiti Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

U ovoj poznatoj kući nauke, inženjerstva i obrazovanja se stiču znanja iz mnogobrojnih obalsti hemije, fizike, matematike, informatike, hemijske tehnologije i drugih inženjerskih oblasti, koji će moći kasnije da se primene, kako u fabrikama, tako i u stručnim, istraživačkim i naučnim ustanovama.
Fakultet se prilagođavao tokom devet decenija koliko postoji, razvoju nauke i tehnologije, u nekim oblastima je i sam bio kreator budućnosti, zahvaljujući velikim naučnicima i uglednim profesorima, akademicima koji su u njemu radili.
U skaldu sa najnovim dostignućima Tehnološko-metalurški fakultet danas obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru studijskih programa: Hemijsko inženjerstvo, Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Inženjerstvo materijala, Tekstilna tehnologija, Metalurško inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine i na doktorskim studijama program Hemija.
U emisiji će se gledaoci upoznati sa najvažnijim studijskim programima, kao i sa daljim mogućnostima školovanja i vrstama posla koji studenti mogu da očekuju po zvaršetku studija.
Učestvuju profesori sa TMF i stručnjaci iz Hemofarma.

Urednica i scenaristkinja je Olivera Kosić