Nauka u pokretu Tehnologija i obrzovanje, treći deo

Savremeni koncept obrazovanja postao je neodvojiv od tehnologije. O tome svedoči i svetski sajam informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju - Bett Show - koji se više od 30 godina održava u Londonu.

Pre četiri godine preko 850 izlagača, 540 predavača na pratećim sajamskim programima i preko 35000 posetilaca koje najvećim delom čine nastavnici, ministri obrazovanja i drugi donosioci odluka, još jednom su potvrdili da je digitalna tehnologija promenila ne samo način prikupljanja i razmene informacija već i način učenja i obrazovanja.

Međutim, odgovore na pitanja kako se tehnologija svakodnevno koristi u obrazovanju i to na nivou strukovnih i akademskih studija, kako se škole i fakulteti bore sa tehnološkim i pedagoškim izazovima, ispitivali smo na primerima obrazovnih institucija u Velikoj Britaniji i Srbiji.

U Velikoj Britaniji, na Barking end Dageman Koledžu koji pohadja 12500 studenata, kroz 30-tak različitih obrazovnih programe, od forenzike preko građevinskog projektovanja i upravljanja gradilištem do TV produkcije, svakodevno koristi digitalne uređaje i to ne samo kao sastavni deo praktične nastave radi obrazovanja za specijalizovana zanimanja, već i zbog usvajanja obrazovnih sadržaja koji su posebno dizajnirani za učenje na daljinu.

U Srbiji, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na Institutu za histologiju i embriologiju, pitali smo doc. Miloša Bajčetića jednog od prvih kreatora on-lajn kursa za studente medicine koliko je tehnologija doprinela povećanju kvaliteta nastave, koji su najveći izazovi savremenog obrazovanja i kako profesori prate razvoj tehnologije.

Na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, posetili smo Laboratoriju za učenje na daljinu. Razgovarali smo sa doc. Uglješom Marjanovićem o broju on-lajn kurseva, kako se oni kreiraju i kako ih studenti i profesori koriste u nastavi.

Na kraju ispitivali smo i kako fukncioniše audio-video smer na strukovnim studijama u Velikoj Britaniji a kako u Srbiji, smer u kome su studenti upućeni na rad u digitalnom okruženju.

Urednica: Jelena Micić