Nauka u selu Poljoprivreda budućnosti

Institut BioSens iz Novog Sada, koji pripada evropskoj eliti u oblasti primene digitalizacije u poljoprivredi, početkom 2018 godine, organizovao je promociju prve ogledne digitalne farme u Srbiji.

Javni poziv bio je upućen svim zainteresovanim poljoprivrednicima a domaćin je bila farma „Krivaja" iz Krivaje.Otvoreni dani digitalne farme trajali su od maja do kraja oktobra a posetioci su mogli da vide i testiraju različite uređaje, sisteme i mehanizaciju za preciznu poljoprivredu. To je bio dobar način da poljoprivrednici međusobno razmene iskustva a od naučnika Instituta BioSens saznaju kako mogu da unaprede proizvodnju.

Gledaoci će imati prilike da vide najsavremeniju mehanizaciju kao što su senzori, roboti, dronovi kao i traktor sa autopilotom i GPS sistemom koji omogućava preciznost od 2,5 centimetara. Prikazaćemo i aplikacije koje se mogu koristiti na mobilnom telefonu a koje poljoprivrednicima omogućavaju da lako i jednostavno vode knjigu polja i popunjavaju radne naloge.Potražićemo i odgovore na pitanja da li je digitalna poljoprivreda namenjena prvenstveno za velike posede i koliko bi trebalo imati zemlje da bi se isplatilo kupovati i ulagati u savremenu mehanizaciju.

Urednica Aleksandra Šarković