Naučni intervju Dr Bojana Gligorijević

Očekuje se da će biomarkeri na kojima se poslednjih 11 godina radi u laboratoriji dr Bojane Gligorijević na Univerzitetu Templ (SAD) uskoro biti u kliničkoj praksi. Pomoću ovih molekula trebalo bi da se kod obolelih od raka, sa velikom preciznošću odredi mogućnost metastaze i tako doprinese uspešnosti terapije.

Koliko su ovakva istraživanja zahtevna govori statistika - svega jedan od deset hiljada biomarkera dobijenih u istraživačkim laboratorijama uđe u kliničku praksu, a sam proces traje duže od decenije.

Dr Bojana Gligorijević, diplomirani hemičar sa Hemijskog fakulteta u Beogradu početkom 2000. istraživačku karijeru nastavila je u SAD. Sa svojim timom osim biomarkera za predviđanje toka bolesti, razvija i preventivni tretman za obolele sa mogućim metastazama, kao i potpuno novu terapiju kancera koja se zasniva na zaustavljanju deobe malignih ćelija.