Svet budućnosti: Megapolis budućnosti

Podaci kažu da polovina svetskog stanovništva živi u gradovima.

Predviđa se da će za petnaest godina u gradovima živeti dve trećine ljudi, i da će gradske oblasti biti sve bliže jedna drugoj. Tako će nastati megapolisi, ogromne urbanizovane oblasti sa sopstvenom ekonomskom infrastrukturom i zonama uticaja. To će, svakako, zahtevati nov način organizovanja života. 

U budućnosti će čitavi gradovi nicati za vreme koje je danas potrebno za izgradnju jedne zgrade. Pametne zgrade će megapolisima budućnosti omogućiti da se sami snabdevaju hranom, vodom, energijom. Biće pametniji i samoodrživiji, bezbedniji za nas i životnu sredinu. Možda će biti čak virtualni. 

broj komentara 0 pošalji komentar