Velikani - Branislav Nušić

„Rodio sam se, započeo je Nušić "Autobiografiju", u jednoj staroj kućici, u blizini Saborne crkve...

Babica je, krepeći se rumom, objavila da je dete koje se rodilo žensko. Moj otac pljunu, počeša se iza uha i opsova nešto ružno što ja nisam razumeo, ne poznajući još dovoljno maternji jezik. Docnije sam saznao da je moj otac bio jedan od naprednijih ljudi, te je užasno mrzeo ostatak varvarskog običaja: davanje miraza uz devojku". Kao 20-godišnji student prava u Beogradu, piše komediju "Narodni poslanik".

Imao je 21. kada je regrutovan da se bori protiv Bugara. Kada je uz komediju "Sumnjivo lice", napisao satiričnu pesmu "Dva raba", uperenu protiv kralja Milana, osuđen je na dvogodišnju robiju. Kralj ga je pomilovao ranije, ali ga je na prvoj audijenciji upitao: "Po kome ćete vi docnije udarati, kada ste sa kraljem počeli?!" Nušić je primljen u diplomatsku službu. Preko 10 godina radiće kao uspešan diplomata u Skoplju, Bitolju, Solunu, Prištini. Bliski prijatelji zvali su ga Aga.

Počeo je da piše za "Politiku" humorističke kozerije. Potpisivao ih je pseudonimom Ben Akiba. Družio se sa skadarlijskim boemima. Predosećajući skori kraj, napisao je komediju "Pokojnik" i počeo, a nije dovršio, komediju "Vlast", dve teme kojima se često i rado podsmevao. Ostavivši potomstvu u amanet da mu se "na nadgrobnom spomeniku ne sveti rđavim stihovima, kakve je on za druge pokojnike pisao", ispraćen je na poslednji počinak...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.