Biseri i povelje: Nemanjići - Stolno mesto Stari Ras

Prestonica prvih Nemanjića bila je u Starom Rasu. Međutim, postavlja se pitanje gde su bili dvorovi srpskih vladara, kako su izgledali, da li jedan od vladarskih dvorova bio na tvrđavi Ras, da li su bili palate ili obične kuće, ko je u njima boravio? Na ova i još mnogo drugih pitanja odgovore će dati arheolog dr Marko Popović koji je, više decenija, učestvovao u arheološkim istraživanjima Starog Rasa.